(Οι παρακάτω οδηγίες δίνονται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν την παρούσα στιγμή. Επειδή ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις, επικοινωνείτε με το σχολείο για την εγκυρότερη ενημέρωσή σας.)

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 1. Το παιδί μου τελείωσε το νηπιαγωγείο και θέλω να το εγγράψω στην πρώτη δημοτικού. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
  Απάντηση: Οι εγγραφές στην πρώτη δημοτικού γίνονται μεταξύ 1ης και 21ης Ιουνίου (εργάσιμες μέρες) και αφορούν το επόμενο σχολικό έτος. Απαραίτητα δικαιολογητικά είναι: Αίτηση εγγραφής, Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου, Βιβλιάριο υγείας, Ατομικό δελτίο υγείας και κάποιο αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την πιο πρόσφατη  ανακοίνωση.
 2. Πώς γίνεται η εγγραφή ενός μαθητή σε επόμενη τάξη του δημοτικού;
  Απάντηση: Η εγγραφή σε επόμενη τάξη του δημοτικού γίνεται αυτόματα.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ

 1. Θέλω να εγγράψω το παιδί μου στο ολοήμερο σχολείο και/ή στην πρωινή ζώνη. Μπορώ να επιλέξω την ώρα αποχώρησης;
  Απάντηση: Για την εγγραφή του στο ολοήμερο και/ή στην πρωινή ζώνη συμπληρώνετε μια «Αίτηση παρακολούθησης ολοήμερου – πρωινής ζώνης», όπου και δηλώνετε την επιθυμητή ώρα αποχώρησης από μια λίστα προκαθορισμένων επιλογών. Η αίτηση αυτή σας δίνεται κατά την περίοδο των προ-εγγραφών στο τέλος κάθε σχολικού έτους και αφορά το επόμενο.
 2. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που ένας μαθητής χρειάζεται να αποχωρήσει νωρίτερα από το σχολείο;
  Απάντηση: Σε περίπτωση πρόωρης αποχώρησης από την ώρα που έχετε δηλώσει στη σχετική αίτηση παρακολούθησης ολοήμερου, συμπληρώνετε και υπογράφετε «Υπεύθυνη δήλωση πρόωρης αποχώρησης».
 3. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που θέλω να διαγράψω το παιδί μου από το ολοήμερο;
  Απάντηση: Σε περίπτωση που επιθυμείτε να διαγράψετε το παιδί σας από το ολοήμερο, συμπληρώνετε και υπογράφετε «Υπεύθυνη δήλωση διαγραφής».

ΦΟΙΤΗΣΗ

 1. Υπό ποιες προϋποθέσεις ένας μαθητής συμμετέχει στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής;
  Απάντηση: Για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται η προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από γιατρό. Το Α.Δ.Υ. είναι απαραίτητο για την πρώτη εγγραφή και ανανεώνεται με βάση τις οδηγίες του υπουργείου.
 2. Το παιδί μου χρειάζεται υποστήριξη σε κάποια μαθήματα. Τι να κάνω;
  Απάντηση: Ύστερα από συνεννόηση με τους εκπαιδευτικούς του παιδιού καταθέτετε Υπεύθυνη δήλωση παρακολουθήσης τμήματος Ενισχυτικής Διδασκαλίας».
 3. Ένας μαθητής πρόκειται να φοιτήσει στην πέμπτη τάξη. Πώς θα δηλώσει την προτίμησή του για δεύτερη ξένη γλώσσα;
  Απάντηση: Αρκεί να συμπληρώσετε «Υπεύθυνη δήλωση επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας», η οποία δίνεται σε όλους τους μαθητές στο τέλος της τέταρτης τάξης.

ΜΕΤΑΦΟΡΑ

 1. Μένουμε μακριά από το σχολείο. Υπάρχει τρόπος για τη μεταφορά του παιδιού μας με σχολικό λεωφορείο;
  Απάντηση: Σύμφωνα με τις υπάρχουσες συνθήκες, διατίθενται λεωφορεία τα οποία μεταφέρουν τους μαθητές που έχουν δικαίωμα (η ελάχιστη απόσταση καθορίζεται από την Περιφέρεια). Απαραίτητα συμπληρώνετε «Υπεύθυνη δήλωση μεταφοράς με λεωφορείο».

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΗ

 1. Για σοβαρούς λόγους απαιτείται η μετεγγραφή του παιδιού μου σε άλλο σχολείο. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
  Απάντηση: Καταθέτετε «Αίτηση μετεγγραφής» στο σχολείο μας και παράλληλα δηλώνετε το σχολείο στο οποίο πρόκειται να μετεγγραφεί, αφού έχετε πάρει έγκριση αποδοχής.
 2. Θέλω να μετεγγράψω το παιδί μου στο σχολείο σας. Τι πρέπει να κάνω;
  Απάντηση: Αντίστοιχα ακολουθείτε την αντίστροφη διαδικασία.

ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ

 1. Το παιδί μου τελειώνει την έκτη δημοτικού. Σε ποιο γυμνάσιο θα εγγραφεί και ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;
  Απάντηση: Καθορίζεται από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Το παιδί μου τελειώνει την έκτη δημοτικού. Ποιες ξένες γλώσσες θα συνεχίσει να διδάσκεται στο γυμνάσιο;
  Απάντηση: Η επιλογή δηλώνεται μέσω συμπλήρωσης «Υπεύθυνης δήλωσης επιλογής ξένης γλώσσας για την Α Γυμνασίου» στο τέλος της έκτης τάξης.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *