Ονοματεπώνυμο

Ειδικότητα

Ημέρα ενημέρωσης

Κατσιαβριά Ι.

ΠΕ70

1η Τρίτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Σέρογλου Μ.

ΠΕ70

1η Δευτέρα του μήνα 1.15΄-2.00΄

Ασλαμά Γ.

ΠΕ70

1η Δευτέρα του μήνα 1.15΄-2.00΄

Ιωακειμίδης Γ.

ΠΕ70

1η Πέμπτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Μπούμπα Κ.

ΠΕ70

1η Πέμπτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Κοντούλη Μ.

ΠΕ70

1η Τρίτη του μήνα 12.30΄-2.00΄

Χατζηεμμανουήλ Ι.

ΠΕ70

1η Παρασ του μήνα 12.40΄-1.15΄

Γαλλή Ε.

ΠΕ70

1η Τρίτη 1.15΄-2.00΄

Γούτας Π.

ΠΕ70

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Χούτου Π.

ΠΕ70

1η Δευτέρα του μήνα 1.15΄-2.00΄

Ιωαννίδης Γ.

ΠΕ70

1η Δευτέρα του μήνα 1.15΄-2.00΄

Αμπαρά Ελ.

ΠΕ70

1η Τρίτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Φούκου Α.

ΠΕ70

1η Δευτέρα του μήνα 1.15΄-2.00΄

Ζάγκας Π.

ΠΕ70

Κάθε Πέμπτη 12.30΄- 2.00΄

Αναστασίου Κ.

ΠΕ70

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00′

Αλεξίου Γ.

ΠΕ70

Κάθε Πέμπτη 1.15΄- 2.00′

Τσαρούχα Μ.

ΠΕ70

1η Τρίτη του μήνα 1.15΄-2.00′

Αναγνωστοπούλου Μ.

ΠΕ70

1η Παρασκευή 1.15΄-2.00′

Φιλιπποπούλου Μ.

ΠΕ19

Κάθε Πέμπτη 1.15΄-2.00′

Δημητριάδου Κ.

ΠΕ06

1η Τρίτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Σερδερίδου Ν.

ΠΕ06

1η Τρίτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Κωνσταντινίδης Θ.

ΠΕ11

Κάθε μέρα 7.00΄΄-10.00΄

Γιόκαλα Π.

ΠΕ11

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00′

Νόκα Γ.

ΠΕ11

1η Παρασκευή 1.15΄-2.00΄

Τριγκίδης Ν.

ΠΕ16

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00΄

Μπαλέκα Ε.

ΠΕ08

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00′

Κώστογλου Μ

ΠΕ32

1η Πέμπτη του μήνα 10.45΄-11.30′

Μπαλδράμη Ε.

ΠΕ05

1η Τετάρτη του μήνα 1.15΄-2.00′