Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ
  ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ
1 Τζιρίτη Κρυσταλλία ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2 Αλεξίου Γρηγόριος ΣΤ3
3 Αμπαρά Ρίτα Ε1
4 Αναγνωστοπούλου Μαρία ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ολοήμερο
5 Αναστασίου Αικατερίνη ΣΤ2
6 Ασλαμά Γιώτα Α3
7 Γαλλή Ελένη Γ2
8 Γούτας Παναγιώτης Δ1
9 Ζάγκας Παναγιώτης ΣΤ1
10 Θεοχαρίδου Δήμητρα ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
11 Ιωακειμίδης Γιώργος Β1
12 Ιωαννίδης Γεώργιος Δ3
13 Καζέπη Μαρία ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
14 Κατσιαβριά Ιωάννα Α1
15 Κοντούλη Μάγδα Β3
16 Μπούμπα Πόπη Β2
17 Πετράς Βασίλης ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
18 Σέρογλου Μαρία Α2
19 Τσαρούχα Μαριάνα ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
20 Φούκου Αγνή Ε2
21 Χαντζαρίδου Ελισάβετ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
22 Χατζηεμμανουήλ Ιωάννα Γ1, ΠΡ. ΦΥΛΑΞΗ
23 Χούτου Βούλα Δ2
  ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
24 Φιλιπποπούλου Μαρία ΟΛΑ
  ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
25 Κιομουρτζή Γεωργία Ε1, ΣΤ2
  ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΩΝ
26 Μπαλδράμη Ευαγγελία Ε2, ΣΤ1, ΣΤ3
  ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ
27 Σερδερίδου Νόπη Α1, Α2, Α3, Δ1, Δ3, ΣΤ1, ΣΤ2, ΣΤ3
28 Δημητριάδου Αικατερίνη Β1, Β2, Β3, Γ1, Γ2, Δ2, Ε1, Ε2
  ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29 Γιόκαλα Θεοπίστη Α2, Β3, Δ1, Ε1, Ε2, ΣΤ1, ΣΤ2
30 Νόκα Γεωργία Α1, Α3, Β2, Γ1, Δ2
31 Κωνσταντινίδης Θεόδωρος ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Β1, Γ2, Δ3, ΣΤ3, ΠΡ. ΦΥΛΑΞΗ
  ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ
32 Τριγκίδης Νικόλαος ΟΛΑ
  ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
33 Μπαλέκα Ελένη ΟΛΑ
  ΠΕ32-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
34 Κώστογλου Μαγδαληνή Α, Β, Γ, Δ