Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΤΑΞΗ
  ΠΕ70-ΔΑΣΚΑΛΟΙ
1 Τζιρίτη Κρυσταλλία ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
2 Αλεξίου Γρηγόριος ΣΤ2
3 Αμπαρά Ρίτα Γ3
4 Αναγνωστοπούλου Μαρία ΟΛΟΗΜΕΡΟ
5 Αναστασίου Αικατερίνη Ε3
6 Ασλαμά Γιώτα Β3
7 Γαλλή Ελένη Δ2
8 Γιανναρού Κατερίνα ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
9 Γούτας Παναγιώτης Ε1, ΣΤ2
10 Ζάγκας Παναγιώτης Γ2
11 Ιωακειμίδης Γιώργος Γ1
12 Ιωαννίδης Γεώργιος Ε2
13 Καζέπη Μαρία ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
14 Καλαμπούκα Βαΐα ΟΛΟΗΜΕΡΟ
15 Κατσιαβριά Ιωάννα Β1
16 Κισκίνη Αγλαΐα Α1
17 Λιόλιου Ανθούλα Α3
18 Μπούμπα Πόπη Α2, ΠΡ. ΦΥΛΑΞΗ
19 Παπαδημητρίου Δημήτριος ΟΛΟΗΜΕΡΟ
20 Πετράς Βασίλης ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ
21 Σέρογλου Μαρία Β2
22 Χαντζαρίδου Ελισάβετ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
23 Χατζηεμμανουήλ Ιωάννα Δ1
24 Χούτου Βούλα ΣΤ1
       
  ΠΕ86-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
25 Φιλιπποπούλου Μαρία ΟΛΑ
  ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΩΝ
26 Μορφοπούλου Αντιγόνη Ε1-Ε2-Ε3, ΣΤ1
  ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΩΝ
27 Μπαλδράμη Ευαγγελία Ε3-Ε1, ΣΤ
28 Κυράτσου Πηνελόπη Ε2-Ε1
  ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΩΝ
29 Σερδερίδου Νόπη Α1, Α2, Α3, Β1, Β2, Β3, Γ3, Ε1, Ε2, Ε3
30 Δημητριάδου Αικατερίνη Γ1, Γ2, Δ1, Δ2, ΣΤ1, ΣΤ2
  ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
31 Αθανασιάδου Αναστασία Ε3, ΣΤ1, ΣΤ2
32 Γιόκαλα Θεοπίστη Α3, Β2, Β3, Γ3, Δ1, Ε1, Ε2
33 Κωνσταντινίδης Θεόδωρος ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ, Α1, Α2, Β1, Γ1, Γ2, Δ2
  ΠΕ79-ΜΟΥΣΙΚΗΣ
34 Τριγκίδης Νικόλαος ΟΛΑ
  ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ
35 Μπαλέκα Ελένη ΟΛΑ
  ΠΕ91.01-ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
36 Σιώμου Ουρανία Α, Β, Γ, Δ